Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay (kỳ cuối)

Kỳ 89: “Biến động Thiên An Môn” lần thứ nhất.
Kỳ cuối: Những ngày cuối đời của Mao Trạch Đông và Giang Thanh.
Continue reading

Advertisements